Inlogformulier

Voor huurders en verhuurders is het vaak niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de noodverlichting en wie de kosten betaalt. Door de onduidelijkheid wordt soms geen onderhoud aan de noodverlichting uitgevoerd. Dit kan leiden tot onveilige situaties en het niet voldoen aan de wettelijke eisen.Voor huurders en verhuurders is het vaak niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de noodverlichting en wie de kosten betaalt. Door de onduidelijkheid wordt soms geen onderhoud aan de noodverlichting uitgevoerd. Dit kan leiden tot onveilige situaties en het niet voldoen aan de wettelijke eisen.

Wie is verantwoordelijk?
Een gebouweigenaar, oftewel de verhuurder, is volgens het Bouwbesluit verantwoordelijk voor een goed functionerende noodverlichtingsinstallatie. De huurder is vanuit de Arbowet verantwoordelijk voor haar personeel. Deze stelt een aantal aanvullende eisen aan noodverlichting ten opzichte van het Bouwbesluit . Denk hierbij aan het toepassen van vluchtwegaanduiding voor alle vluchtwegen.

Bouwbesluit         Arbowet 
Kijkt naar de GEBRUIKSFUNCTIES van het gebouw Kijkt naar de veiligheid van de GEBRUIKERS van het gebouw 
De EIGENAAR is verantwoordelijk De WERKGEVER is verantwoordelijk 
Controlerende instantie is de GEMEENTE (uitvoerend orgaan: veiligheidsregio/brandweer)  Controlerende instantie is de INSPECTIE SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 

 
Wie betaalt de kosten?
Wie de kosten betaalt voor onderhoud is vaak onduidelijk omdat dit niet of niet goed in de huurovereenkomst is vastgelegd. Wij adviseren dan ook goed te documenteren wie de controle (inspectie) uitvoert, het onderhoud coördineert en wie wat betaalt.

Hoe dan ook, discussies over verantwoordelijkheid en kosten mogen nooit in de weg staan van de veiligheid van de gebruikers van een gebouw. Om hier invulling aan te geven is het slim om gebruik te maken van de norm NEN-EN 1838. Europees is namelijk afgesproken dat de NEN-EN 1838 ‘adequate noodverlichting’ beschrijft.

 

Solar kan voor u het onderhoud verzorgen

 

Onze Producten & Services

 • Beveiliging
  Beveiliging

  Het beveiligen van gebouwen is een belangrijke taak binnen de installatietechniek. Er is dan ook een ruim aanbod aan producten en systemen voorhanden om objecten te bewaken tegen onrechtmatige toegang, vandalisme of andere vormen van criminaliteit.

  Lees Meer

 • Communicatie
  Communicatie

  Onder Technical Services Communicatie verstaat Solar alle mogelijke overdrachtsmiddelen. Of u zich nu bezig houdt met telematica, telecommunicatie of noodstroom;

  Lees Meer

 • Smart Building
  Smart Building

  Smarthomes, Smartbuildings, Domotica, Gebouwautomatisering, zijn een aantal namen voor het automatiseren van woningen en gebouwen. Wat houdt dit nu precies in?

  Lees Meer

 • Brandveiligheid
  Brandveiligheid

  Brandveiligheid is goed geborgd in ondermeer het Bouwbesluit en impliceert specifiek wetgeving ten aanzien van gebouwen en installaties

  Lees Meer

 • Klimaattechniek
  Klimaattechniek

  Klimaattechniek is tegenwoordig onlosmakelijk gekoppeld aan duurzaamheid en energieverbruik. Met behoud van comfort biedt Solar een aantal uitgekiende concepten en een scala aan producten,

  Lees Meer

Technical Services Nieuws

 • Wie is verantwoordelijk voor onderhoud noodverlichting?
  Wie is verantwoordelijk voor onderhoud noodverlichting?

  Voor huurders en verhuurders is het vaak niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de noodverlichting en wie de kosten betaalt           

  Lees Meer

 • Uitfasering AlphaVision ML & XL
  Uitfasering AlphaVision ML & XL

  Uitfasering AlphaVision ML & XL

  Lees meer

 • Cerberus Fit FC360 nu met 2 melderlussen
  Cerberus Fit FC360 nu met 2 melderlussen

  Cerberus Fit FC360 nu met 2 melderlussen

  lees meer

In De Spotlight

Industrie

Continiuiteit speelt een cruciale rol in uw bedrijfsproces. Automatiseringsprocessen zijn dan ook onontbeerlijk en de aanverwante producten zijn talrijk. De support specialisten binnen ons kenniscentrum zijn speciaal opgeleid om u technisch bij te staan in geval van storingen en wijzigingen in processen

Lees Meer...

Installatie

Volledig in overeenstemming met ons motto “Stronger Together” spelen wij in met het leveren van installatiematerialen op uw behoefte en bieden wij u het juiste product, op het juiste moment en op de juiste plaats

Lees Meer...

Verlichting

Kunstverlichting is bij afwezigheid van zonlicht een middel om te kunnen zien. Maar kunstverlichting dient ook om een ander uiterlijk te geven en sfeer te creëren.

Lees Meer...

Zonnestroom

Zonnestroom staat sterk in de belangstelling. Hierdoor is de verwachting dat de komende jaren de enorme groei door zal zetten in de hoeveelheid geïnstalleerde M(ega)W(att) in Nederland.

Lees Meer...

Projectitems

U zult op ons portal de toegang vinden tot de belangrijkste informatie met betrekking tot onze projecten, de product informatie, subsidies, regelgeving en onze diensten.

Lees meer...