Inlogformulier

BE logo Solar


 

Op deze pagina vind u de informatie omtrent het thema "Energie".

 

 

Energiebesparing, de noodzaak is groot!

Het ontwerp Klimaatakkoord is klaar. In Nederland moet de CO2-uitstoot in 2030
ten opzichte van 1990 met ten minste 49% zijn verminderd.
Om dit te bereiken, spreken overheid en bedrijfsleven af maatregelen te treffen.
Nederland werkt aan een CO2-vrij elektriciteitssysteem, waarbij fossiele bronnen
voor elektriciteit worden vervangen door hernieuwbare energiebronnen als wind,
zon en elektrische mobiliteit.

Ook moeten één miljoen gebouwen worden omgevormd naar een duurzame omgeving.
Nieuwe, complexere elektrische infrastructuren en digitalisering veranderen de energiedistributie.
Het is zaak schone elektriciteit te gebruiken of zelf op te wekken.
Een meer dynamisch en veranderend net vraagt om energiebeheerapparatuur
die voor meer stabiliteit zorgt. Digitalisering is het sleutelwoord.

Welke stappen zet u op weg naar een eigen verantwoord energiebeheer?

Volgens de wet mag vanaf 1 januari 2023 een gebouw dat groter is dan 100 m2 en
geen C-label heeft, niet meer als kantoor worden gebruikt!
Daarnaast is de kans reëel dat alle gebouwen in 2030 moeten voldoen aan energielabel A.
Het is dus nu tijd om maatregelen te nemen.

Lees verder...

 

 

Stappenplan EED energie-auditplicht:

Onderstaand stappenplan beoogt behulpzaam te zijn bij de vraag of u en uw inrichting auditplichtig zijn op grond van de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie of niet.  
   
De Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie is een ministeriële regeling die mede is gebaseerd op de Wet milieubeheer. In de Wet milieubeheer staat het begrip ‘inrichting’ centraal. Dit begrip is ook leidend bij de bepalingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer inzake energiebesparing (afdeling 2.6), waar de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie raakvlakken mee heeft. Dit heeft er toe geleid dat bij de invulling van de auditplicht ook het begrip ‘inrichting’ is gehanteerd.  
   
De Richtlijn energie-efficiëntie kent dit begrip ‘inrichting’ echter niet, en hanteert het begrip ‘onderneming’. Om de richtlijn zo goed en zo volledig mogelijk te implementeren is er voor gekozen om dit begrip en de afbakening tussen kleine en middelgrote ondernemingen enerzijds en grote ondernemingen anderzijds over te nemen.  

Oficina PDF iconStappen plan:

StappenplanEED

 

Laadoplossingen voor elektrische voertuigen:

Alfen ontwikkelt sinds 2008 slimme oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Onze reeks van 3,7-22kW AC laders biedt
een oplossing voor iedere situatie en is ontworpen om maximale laadsnelheden te leveren terwijl de lokale netaansluiting
gewaarborgd blijft. Alle oplaadpunten kunnen geïntegreerd worden met elk OCPP managementsysteem, hernieuwbare
energiebronnen, slimme energie- en thuisoplossingen en kunnen bovendien reageren op real-time energietarieven.

 Alfen Laadpaal

Meer informatie vind u in onze webshop

 

 

Onze Producten & Services

 • Beveiliging
  Beveiliging

  Het beveiligen van gebouwen is een belangrijke taak binnen de installatietechniek. Er is dan ook een ruim aanbod aan producten en systemen voorhanden om objecten te bewaken tegen onrechtmatige toegang, vandalisme of andere vormen van criminaliteit.

  Lees Meer

 • Communicatie
  Communicatie

  Onder Technical Services Communicatie verstaat Solar alle mogelijke overdrachtsmiddelen. Of u zich nu bezig houdt met telematica, telecommunicatie of noodstroom;

  Lees Meer

 • Smart Building
  Smart Building

  Smarthomes, Smartbuildings, Domotica, Gebouwautomatisering, zijn een aantal namen voor het automatiseren van woningen en gebouwen. Wat houdt dit nu precies in?

  Lees Meer

 • Brandveiligheid
  Brandveiligheid

  Brandveiligheid is goed geborgd in ondermeer het Bouwbesluit en impliceert specifiek wetgeving ten aanzien van gebouwen en installaties

  Lees Meer

 • Klimaattechniek
  Klimaattechniek

  Klimaattechniek is tegenwoordig onlosmakelijk gekoppeld aan duurzaamheid en energieverbruik. Met behoud van comfort biedt Solar een aantal uitgekiende concepten en een scala aan producten,

  Lees Meer

Technical Services Nieuws

 • Wie is verantwoordelijk voor onderhoud noodverlichting?
  Wie is verantwoordelijk voor onderhoud noodverlichting?

  Voor huurders en verhuurders is het vaak niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de noodverlichting en wie de kosten betaalt           

  Lees Meer

 • Uitfasering AlphaVision ML & XL
  Uitfasering AlphaVision ML & XL

  Uitfasering AlphaVision ML & XL

  Lees meer

 • Cerberus Fit FC360 nu met 2 melderlussen
  Cerberus Fit FC360 nu met 2 melderlussen

  Cerberus Fit FC360 nu met 2 melderlussen

  lees meer

In De Spotlight

Industrie

Continiuiteit speelt een cruciale rol in uw bedrijfsproces. Automatiseringsprocessen zijn dan ook onontbeerlijk en de aanverwante producten zijn talrijk. De support specialisten binnen ons kenniscentrum zijn speciaal opgeleid om u technisch bij te staan in geval van storingen en wijzigingen in processen

Lees Meer...

Installatie

Volledig in overeenstemming met ons motto “Stronger Together” spelen wij in met het leveren van installatiematerialen op uw behoefte en bieden wij u het juiste product, op het juiste moment en op de juiste plaats

Lees Meer...

Verlichting

Kunstverlichting is bij afwezigheid van zonlicht een middel om te kunnen zien. Maar kunstverlichting dient ook om een ander uiterlijk te geven en sfeer te creëren.

Lees Meer...

Zonnestroom

Zonnestroom staat sterk in de belangstelling. Hierdoor is de verwachting dat de komende jaren de enorme groei door zal zetten in de hoeveelheid geïnstalleerde M(ega)W(att) in Nederland.

Lees Meer...

Projectitems

U zult op ons portal de toegang vinden tot de belangrijkste informatie met betrekking tot onze projecten, de product informatie, subsidies, regelgeving en onze diensten.

Lees meer...